Instagram: @wojtowicz_illu

1. What鈥檚 your story? Where are you from?

I live in the best Polish city- Katowice. I work as a graphic designer and illustrator in a local company promoting Silesian culture, in addition to being a freelance artist. I’ve also recently tried stop motion animation.

Mieszkam w najfajniejszym polskim mie艣cie – w Katowicach. Pracuj臋 jako projektant graficzny i ilustrator w lokalnej firmie promuj膮cej 艣l膮sk膮 kultur臋. Poza tym pracuj臋 tak偶e jako freelancer. Ostatnio pr贸buj臋 tak偶e dzia艂a膰 w animacji poklatkowej.

2

2. Tell us about your aesthetic.

I try to maximally synthesize and at the same time exaggerating the features of the human form. I minimize the number of used colors. I’m still trying to get a new quality in my illustrations and I’m looking for my own means of expression.

Staram si臋 maksymalnie syntezowa膰 i jednocze艣nie wyolbrzymia膰 cechy ludzkiej formy. Minimalizuj臋 ilo艣膰 u偶ywanych kolor贸w. Nadal pr贸buj臋 uzyska膰 now膮 jako艣膰 w moich ilustracjach i poszukuj臋 swoich 艣rodk贸w wyrazu.

3. What is your favourite medium and why?

I love vectors. I work in digital, mainly in Illustrator. It allows me to change elements of illustrations without the risk that something cannot be repaired – as with traditional methods.

Polish: Uwielbiam wektor. Pracuj臋 z u偶yciem grafiki cyfrowej, g艂贸wnie w Illustratorze. Pozwala mi to zmienia膰 co chwil臋 elementy ilustracji bez ryzyka, 偶e czego艣 nie da si臋 ju偶 naprawi膰 – jak przy tradycyjnych metodach.

4. What is your artistic process like?

My personal work usually starts with the feeling that I have to capture, some observed or imagined situation in the illustration. First of all, I do a basic sketch in pencil. I finish it in Illustrator, sometimes I add some textures in Photoshop. When I work for the client I do a little research and I ask the client about his vision.

Prace dla siebie zazwyczaj zaczynaj膮 si臋 od poczucia, 偶e chc臋 uchwyci膰 jak膮艣 zaobserwowan膮 lub wymy艣lon膮 sytuacj臋. Najpierw robi臋 wst臋pny szkic o艂贸wkiem. Ko艅cz臋 w Illustratorze, czasami dodaj臋 tekstury w Photoshopie. Kiedy pracuj臋 dla klienta najpierw robi臋 research i pytam klienta o jego wizj臋.

5. Who and/or what inspires your work?

I get inspired by everyday situations and people surrounding me. Besides a lot of inspiration for the visual elements in my work comes from the 鈥80s and old Japanese art.

Inspiruj膮 mnie codziennie sytuacje i ludzie, kt贸rzy mnie otaczaj膮. Poza tym mn贸stwo wizualnych inspiracji czerpi臋 z lat 80 i dawnej sztuki japo艅skiej.

6. What role does art play in your life? How does it change the way you view the world?

I started with a very realistic drawing, which was quite limiting. Developing my style I began to synthesize and exaggerate the objects and characters in my illustrations, I tried to understand the more symbolic and abstract nature of things, which also changed my perception of everyday life. I became a better observer. Besides, making illustrations is unbelievably relaxing!

Zaczyna艂am od rysunku bardzo realistycznego, co by艂o do艣膰 ograniczaj膮ce. Rozwijaj膮c sw贸j styl zacz臋艂am syntezowa膰 i wyolbrzymia膰 przedmioty i postaci na moich ilustracjach, stara艂am si臋 zrozumie膰 bardziej symboliczn膮 i abstrakcyjn膮 natur臋 rzeczy, co r贸wnie偶 przenios艂o si臋 na moje postrzeganie 偶ycia codziennego. Sta艂am si臋 lepszym obserwatorem. Poza tym tworzenie ilustracji niesamowicie odstresowuje!

4

7. Where did you study?

I studied at the Academy of Fine arts in Katowice, but I quit it this year.

Studiowa艂am na ASP w Katowicach, ale rzuci艂am uczelni臋 w tym roku.

8. Where do you see yourself in five years?

I would like to try some new things, still within the illustration. If it works I’ll show you the effects of my work within five years. But I don鈥檛 want to jinx it, so I won鈥檛 reveal what is it. Stay tuned! 馃槈

Chcia艂abym spr贸bowa膰 pewnej nowej rzeczy, wci膮偶 w obr臋bie ilustracji. Je艣li si臋 uda, to w ci膮gu pi臋ciu lat uka偶膮 si臋 efekty tej pracy. Ale na razie nie chc臋 zapesza膰, dlatego nie wyjawi臋 co to takiego. Obserwujcie! 馃槈

9. What about in ten?

I can鈥檛 imagine such a long time forward.

Nie potrafi臋 sobie wyobrazi膰 tak d艂ugiego czasu.

10. What do you hope to achieve with your art?

Actually, I hope to improve my own skills. Besides, I want to make people feel good.

W艂a艣ciwie chcia艂abym poprawi膰 w艂asne umiej臋tno艣ci. Poza tym chc臋 sprawi膰, by ludzie czuli si臋 dobrze.

1

11. Now, tell us a little more about you as a person: what is your favourite food?

I love Greek and Asian food <3

Uwielbiam greck膮 i azjatyck膮 kuchni臋 <3

12. Favourite book?

I like sci-fi, I don鈥檛 really have one favorite book, but one of my best is 鈥濻olaris鈥 by Stanis艂aw Lem.

Lubi臋 sci-fi, nie mam jednej ulubionej ksi膮偶ki, ale jedna z lepszych to 鈥濻olaris鈥 Stanis艂awa Lema.

13. Favourite genre of music?

Basically, I listen to all kinds of music, depending on the mood.

W艂a艣ciwie s艂ucham ka偶dego rodzaju muzyki, w zale偶no艣ci od nastroju.

14. What are your hobbies?

In my spare time, I like watching films, riding a longboard. I also love to read and watch films about space and about the processes taking place in the universe.

W wolnych chwilach lubi臋 ogl膮da膰 filmy, je藕dzi膰 na longboardzie. Kocham tak偶e czyta膰 i ogl膮da膰 filmy o kosmosie i o procesach zachodz膮cych we wszech艣wiecie.

15. If you weren’t an artist, what would you be?

I would be a quantum physicist studying the cosmos or an astronaut. Or both!

By艂abym fizykiem kwantowym badaj膮cym kosmos lub astronautk膮. Albo jedno i drugie!

57