Brunch v SNG

Recommended: @fitz.roy

Date: 20 November 2016
Time: 11am – 2pm
Location: SNG – Slovenská národná galéria, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, 815 13 Bratislava, Slovakia

www.sng.sk/en